ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ

General

What

The Creation 5 app has been developed to operate any product that supports DLNA or AirPlay – to find out more about these platforms, click the following links: · http://www.dlna.org · http://support.apple.com/kb/ht4437

Is

The app has been designed and developed with optimized graphics and a unique user interface for each device. If you purchase the iPad version, it will not run on the iPhone and vice-versa.

What

The Plus version is the full version of the app and has all of the current features that are available in the app. It is possible to acquire the same features by purchasing all of the In-App Purchases available for the Freemium version. However, any new features that are added in the future will be available as a new In-App Purchase – these new features will be available free of charge for Plus users. To support ongoing development costs, the Freemium version also contains advertising.

DLNA

Γιατί

Κάθε συσκευή DLNA είναι διαφορετική, ακόμη και εκείνες που προέρχονται από τον ίδιο κατασκευαστή συμπεριφέρονται διαφορετικά. Ας πάρουμε για παράδειγμα τους Bang & Olufsen –  τα προϊόντα DLNA BeoSystem 4, BeoMaster, Essence και Playmaker που κατασκευάζουν, αναγνωρίζουν και αναπαράγουν διαφορετικά δίκτυα ραδιοφωνικών σταθμών. Το ίδιο συμβαίνει και με άλλους κατασκευαστές, και από όσο μπορούμε να καταλάβουμε δεν υπάρχει κάποιος λόγος γι’αυτό. Η Λύση; Όταν βρείτε ένα ραδιοφωνικό σταθμό που λειτουργεί με τη συσκευή DLNA σας, αποθηκεύστε τον στα αγαπημένα σας έτσι ώστε να μπορείτε εύκολα να τον αναζητήσετε την επόμενη φορά. Υπάρχουν 40.000 σταθμοί που μπορείτε να επιλέξετε, επομένως θα βρείτε πολλούς που να λειτουργούν με τη συσκευή σας. Σε ορισμένες περιπτώσεις ενδέχεται να μην λειτουργούν τα στοιχεία ελέγχου (ένταση, παύση, διακοπή) – σε αυτή την περίπτωση μπορεί να βοηθήσει το τηλεχειριστήριο που προσφέρει ο κατασκευαστής.

Why

You need to ensure the iPad and products you are trying to communicate with are connected to the same network – check your wifi settings on the iPad and ensure your router is operating correctly.

I

Some servers display the music folders in a different way – enable and disable DLNA folder browsing to determine the best way to access your music.

BeoSound

If you cannot access any content, the application has not been able to connect to your BeoMaster system. · Ensure there is power going to your BeoSound hardware and your router. · Ensure your iPad or iPhone has wireless access. · Close the app fully on your iPad or iPhone and re-start the app.

BeoSound

This is related to the BeoSound 5 not passing the images correctly. This is normally fixed by rebuilding the music server using the following steps: · Use the pointer to highlight MODE. · Turn the wheel to select SETTINGS and press GO. · Use the pointer to highlight SERVICE SETTINGS. · Turn the wheel to select REBUILD MUSIC SERVER and press GO. · Turn the wheel to select YES and press GO to store.

The

Make sure that the option called Audio Master inside your BeoSound 5 is set to YES. If this does not resolve the problem, please check this document for a solution.

The

Please ensure your BeoSound 5 is enabled as a Music Server. To check this please follow these steps: · Go to Mode on your BeoSound 5 menu. · Press the right arrow button twice, then press the Go button. · Select Service Settings from the list of options. · Ensure Music Server is set to Yes.

Music

Can

To access your iTunes Playlists simply select the iPad / iPhone as a source and the option will be displayed.

I

Currently we support all audio formats with the exception of WMA Lossless – if the track does not play it may be recorded in this format. Tracks that were purchased with DRM (Digital Rights Management) will need to be reloaded without DRM – this applies to music downloaded from iTunes before 2009.

I

The app does not currently support this feature, however this will be added in the future.

Video

I

Only certain video formats are supported at this time. If the video is in a format that the app does not support it will not play – it should be possible to play the video in iTunes. We will be adding to support of video formats in the future.